روش های فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف برای همه ی بانک ها

روش های فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف برای همه ی بانک ها
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی از ابتدای دی ماه سال 98 تمامی دارندگان کارته...