اپراتورهای تلفن همراه، پرداخت الکترونیک، وصله ناجور

اپراتورهای تلفن همراه، پرداخت الکترونیک، وصله ناجور
در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، آقای جهرم...